907 77 717 post@campeggen.no

Gårdens opprinnelse er fra først på 1900-tallet. Sivert Olsen Eggen kjøpte jord fra Hårstadlia her, som i 1910 ble utskilt under navnet Flatheim. Han ga 1 100 kroner. Senere kjøpte han en part av Havernesmyra av Selbu Tuberkuloseforening, som fikk matrikkelnavnet Flatmyr 63/73, og la til bruket. Skjøte ble gitt i 1946 og prisen ble satt til 450 kroner. Omkring 1955 var det 20 da dyrkajord, 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut og 1 gris på bruket.

Låven ble første gang tatt i bruk til arrangement i 1991 da det ble arrangert slektsstevne, med ca. 80 gjester. Da var gården i full drift med melkeproduksjon.

Dyreholdet ble avsluttet i 2002. I 2004 ble låven ryddet og gjort klar for bursdagsfeiring, med ca. 100 gjester til bords. I forberedelsene før og under dette selskapet begynte innehaverne Laila og Svend Eggen å se hvilke muligheter låven kunne gi. Fra 2005 har de arrangert flere selskaper med positive tilbakemeldinger om lokalets muligheter og sjarme. Helt siden 2005 har lokalet vært i konstant videreutvikling, noe som også vil skje videre fremover.