907 77 717 post@campeggen.no
IMG 6676

I 2014 gikk Camp Eggen inn på eiersida i MS Jøvra –  «Selbusjøens hvite svane». Vi kan være behjelpelige med å tilrettelegge turer opp i mot turister, men også mot firma som ønsker å gjøre noe hyggelig for sine ansatte.
Vi kan stille opp med busstransport fra Trondheim (evt. andre steder i området) opp til Selbu. Der vil det være ombordstigning på Jøvra fra Putten havn. Deretter blir dere tatt med på en rundur på Selbusjøen. Mat og drikke blir også ordnet på båten. Når turen er over, går bussen tilbake.

MS Jøvra vil ha tre rutetilbud denne sesongen med følgende opplegg.:

Søndag den 27. juli med start i Putten kl. 12.00 hvor turen går opp Garberg elva, innover mot Fuglem, rundt Hoøya og Nørstemoen, opp mot Årsøya og retur til Putten ca. kl. 14.00.

Søndag den 10. august
 fra Teigen i Klæbu kl. 12.00, Dragsten ca. kl. 12.30 med stopp på Radiomuseet og retur til Dragsten/Teigen kl. 14.30.

Søndag den 31. august
 fra Granby Gård kl. 12.00 til Garberg elva, Putten, Årsøya, Hoøya og Nørstemoen og retur Granby ca. kl. 14.00.

Både Granby Gård, Camp Eggen, Norsk Radiomuseum og Selbusjøen Hotell & Gjestegård er åpen for besøk disse helgene.
Priser står under bestillinger på nettsidene.